Aangevraagde omgevingsvergunning: Kleibergsestraat 1c en Weerstraat 47 Tiel, waterdicht maken en isoleren kap

29 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kleibergsestraat 1c en Weerstraat 47 Tiel, (monumentenvergunning) waterdicht maken en isoleren kap (ontvangstdatum: 22-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.