Aangevraagde omgevingsvergunning: Kleine Vuurvlinder 4 Tiel, plaatsen opbouw op garage

15 okt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kleine Vuurvlinder 4 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen opbouw op de garage (ontvangstdatum: 9-10-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.