Aangevraagde omgevingsvergunning: Kolblei/hoek Steur Tiel, plaatsen speeltoestel

19 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kolblei/hoek Steur Tiel, (bouwen) plaatsen speeltoestel (ontvangstdatum: 7-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.