Aangevraagde omgevingsvergunning: Koornmarkt 14a Tiel, plaatsen naambord

27 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Koornmarkt 14a Tiel, (bouwen, monumentenvergunning) plaatsen naambord (ontvangstdatum: 18-8-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.