Aangevraagde omgevingsvergunning: Koornmarkt 7 Tiel, realiseren 4 appartementen

9 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Koornmarkt 7 Tiel, (bouwen) realiseren 4 appartementen (ontvangstdatum: 29-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.