Aangevraagde omgevingsvergunning: Korte Binnenhoek 12 Tiel, aanleggen in/uitrit

14 jan 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Korte Binnenhoek 12 Tiel, (uitweg) aanleggen in/uitrit (ontvangstdatum: 2-1-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.