Aangevraagde omgevingsvergunning: Kromme Elleboog 0 ongenummerd Tiel, nieuwbouw 7 woningen

16 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kromme Elleboog 0 ongenummerd Tiel, (bouwen) nieuwbouw 7 woningen (ontvangstdatum: 11-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.