Aangevraagde omgevingsvergunning: Kromme Steeg 11 Kapel Avezaath, plaatsen overkapping

5 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kromme Steeg 11 Kapel Avezaath (bouwen) plaatsen overkapping (ontvangstdatum: 22-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.