Aangevraagde omgevingsvergunning: Kromme Steeg 4 Kapel Avezaath, aanbouw en verbouwing woning

3 nov 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kromme Steeg 4 Kapel Avezaath, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) aanbouw en verbouwing woning (ontvangstdatum: 26-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.