Aangevraagde omgevingsvergunning: Kromme Steeg 8 Kapel Avezaath, realiseren aanbouw, uitbouwen woonhuis

28 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kromme Steeg 8 Kapel Avezaath, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) realiseren aanbouw, uitbouwen woonhuis (ontvangstdatum: 21-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.