Aangevraagde omgevingsvergunning: Kruisstraat 1a Tiel, realiseren carport

20 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kruisstraat 1a Tiel, (bouwen) realiseren carport (ontvangstdatum: 14-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.