Aangevraagde omgevingsvergunning: Kruisstraat 7 Tiel, vergroten woning

29 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kruisstraat 7 Tiel, (bouwen) vergroten woning (ontvangstdatum: 16-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.