Aangevraagde omgevingsvergunning: Kwelder 16 Tiel, bijbehorend bouwwerk bouwen

16 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kwelder 16 Tiel, (bouwen) bijbehorend bouwwerk bouwen (ontvangstdatum: 11-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.