Aangevraagde omgevingsvergunning: L. Wilkensstraat 27 Tiel, plaatsen dakkapel

17 dec 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: L. Wilkensstraat 27 Tiel, (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 12-12-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.