Aangevraagde omgevingsvergunning: Laageinde 3 Kapel Avezaath, uitoefenen van scholingsactiviteiten

29 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laageinde 3 Kapel Avezaath, (afwijken bestemmingsplan) uitoefenen van scholingsactiviteiten (ontvangstdatum: 18-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.