Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 10 Tiel, aanbouw rookterras

6 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 10 Tiel, (bouwen) aanbouw rookterras Gran Casino Tiel (ontvangstdatum: 30-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.