Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 10 Tiel, bouwen pergola

6 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 10 Tiel, (bouwen) bouwen pergola (ontvangstdatum: 25-10-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.