Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 10 Tiel, plaatsen informatie zuil

26 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning; Laan van Westroijen 10 Tiel (bouwen) plaatsen informatiezuil (ontvangstdatum: 13-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.