Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 10 Tiel, uitbreiding fitnessruimte

3 sep 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 10 Tiel, (bouwen) uitbreiding fitnessruimte (ontvangstdatum: 23-08-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.