Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 3 Tiel, plaatsen 2 vlaggenmasten en reclamebord

7 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 3 Tiel, (bouwen) plaatsen 2 vlaggenmasten en reclamebord (ontvangstdatum: 25-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.