Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 5 Tiel, tijdelijke plaatsing containerunit

16 jul 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 5 Tiel, (bouwen) tijdelijke plaatsing containerunit (ontvangstdatum: 6-7-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.