Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 55-59, Tiel, verbouwing winkelcentrum

18 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 55-59 (bouwen) verbouwing winkelcentrum (doorloop betrekken bij winkelpand) (ontvangstdatum: 6-6-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.