Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 6 Tiel, aanleggen uitrit en kappen bomen

25 aug 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 6 Tiel, (uitweg, kappen) aanleggen uitrit en kappen bomen (ontvangstdatum: 17-8-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.