Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 6, Tiel, kappen van bomen

14 mrt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 6 (kappen) kappen van bomen (ontvangstdatum: 1-3-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.