Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 6, Tiel, kappen van bomen, aanleg uitrit/verlagen stoep

9 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 6 (kappen, uitweg) kappen van bomen, aanleg uitrit/verlagen stoep (ontvangstdatum: 25-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.