Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 6 Tiel, melding brandveilig gebruik

16 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 6 Tiel, (gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 9-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.