Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 99 Tiel, kappen bomen

12 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 99 Tiel, (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 6-8-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.