Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 99 Tiel, melding brandveilig gebruik

17 nov 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 99 Tiel, (gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 9-11-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.