Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 99, Tiel, nieuwbouw zwembad

22 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Laan van Westroijen 99 (bouwen) nieuwbouw zwembad (ontvangstdatum: 9-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.