Aangevraagde omgevingsvergunning: Latensteinse Middenweg 0, Tiel, aanleggen inrit

29 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Latensteinse Middenweg 0 (uitweg) aanleggen inrit (ontvangstdatum: 17-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.