Aangevraagde omgevingsvergunning: Latensteinse Middenweg 9 Tiel, kappen boom

21 apr 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Latensteinse Middenweg 9 Tiel, (kappen) kappen boom (ontvangstdatum: 15-4-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.