Aangevraagde omgevingsvergunning: Legipont 22 Tiel, plaatsen tuinhuis

7 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Legipont 22 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen tuinhuis (ontvangstdatum: 31-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.