Aangevraagde omgevingsvergunning: Lijsterbesstraat 14, Tiel, aanleggen inrit

13 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lijsterbesstraat 14 (uitweg) uitrit aanleggen (ontvangstdatum: 3-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.