Aangevraagde omgevingsvergunning: Lijsterbesstraat 16 Tiel, aanleggen in/uitrit

26 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lijsterbesstraat 16 Tiel (uitweg) aanleggen in/uitrit (ontvangstdatum: 19-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.