Aangevraagde omgevingsvergunning: Lijsterbesstraat 33 Tiel, aanleggen in-/uitrit

12 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lijsterbesstraat 33 Tiel, (uitweg) aanleggen in-/uitrit (ontvangstdatum: 6-5-2020).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.