Aangevraagde omgevingsvergunning: Lijsterbesstraat 33 Tiel, aanleggen in- uitrit achterkant woning

28 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lijsterbesstraat 33 Tiel, (uitweg) aanleggen in- uitrit achterkant woning (ontvangstdatum: 16-10-2020);

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.