Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 0 E954 Wadenoijen, aanleggen nevengeul zuidzijde Linge

25 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 0 E954 Wadenoijen, (aanleggen) aanleggen nevengeul zuidzijde Linge (ontvangstdatum: 20-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.