Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 0 H4114+6227 Tiel, kappen bomen, aanleggen uitrit, nieuwbouw 69 appartementen+5 woningen

13 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 0 H4114+6227 Tiel, (kappen, bouwen, uitweg) kappen bomen, aanleggen uitrit, nieuwbouw 69 appartementen+5 woningen (ontvangstdatum: 1-11-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.