Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 1 begraafplaats, Tiel, herstel grafkelders

28 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 1 begraafplaats (bouwen, monumentenvergunning) herstel grafkelders (ontvangstdatum: 3-6-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.