Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 119 Wadenoijen, herbouwen pand

11 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 119 Wadenoijen, (bouwen, monumentenvergunning) herbouwen pand (ontvangstdatum: 5-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.