Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 119 Wadenoijen, tijdelijk units plaatsen

14 jan 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 119 Wadenoijen, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) tijdelijk units plaatsen (ontvangstdatum: 6-1-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.