Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 129A Wadenoijen, bouwen overkapping

13 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 129A Wadenoijen (bouwen) bouwen teelt ondersteunende overkapping (ontvangstdatum: 4-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.