Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 129a Wadenoijen, Open Kersendagen

10 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 129a Wadenoijen, (afwijken bestemmingsplan) Open Kersendagen (tijdelijk evenemententerrein) (ontvangstdatum: 2-3-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.