Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 129a Wadenoijen, zonnepaneel of -collector plaatsen

20 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 129a Wadenoijen, (afwijken bestemmingsplan, bouwen) zonnepaneel of -collector plaatsen (ontvangstdatum: 14-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.