Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 14 Wadenoijen, bouwen bijgebouw

11 jan 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 14 Wadenoijen, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) bouwen bijgebouw (ontvangstdatum: 23-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.