Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 15 Wadenoijen, aanbouw slaapkamer

15 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 15 Wadenoijen, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) aanbouw slaapkamer (ontvangstdatum: 9-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.