Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 20 Wadenoijen, herbouw schuur

7 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 20 Wadenoijen, (bouwen) herbouw schuur (ontvangstdatum: 28-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.