Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 21 Wadenoijen, plaatsen veranda

11 aug 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 21 Wadenoijen, (bouwen, afwijken bestemmingsplan, monumentenvergunning) plaatsen veranda (ontvangstdatum: 5-8-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.