Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 21 Wadenoijen, renovatie voormalige Hervormde Pastorie

29 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 21 Wadenoijen (monumentenvergunning) renovatie voormalige Hervormde Pastorie (ontvangstdatum: 20-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.