Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 56 Tiel, plaatsen perceelafscheiding, aanleggen uitrit

28 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Lingedijk 56 Tiel, (monumentenvergunning, uitweg) plaatsen perceelafscheiding, aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 29-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.